Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE PALMA
EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

Núm. 2341
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A., convoca concurs públic per a les obres del projecte de renovació de xarxa d’aigua potable en els carrers Francesc Pi i Maragall, plaça Guillem Moragues, Adrià Ferran, Arquebisbe Espàreg, plaça Miquel Dolç i Reis Catòlics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Pressupost base de licitació: 606.236,81 € (IVA no inclòs)

Expedient nº: 674_RXA_1216

La documentació tècnica i el plec de condicions tècniques i administratives es poden examinar al Servei de Compres d’EMAYA, al carrer Joan Maragall, 3 - 07006 Palma. Tel. 971 77 43 00.

També es poden descarregar des de la pàgina web: www.emaya.es

Presentació d’ofertes a EMAYA, carrer Joan Maragall, 3. 07006 Palma de Mallorca.

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci (inclòs), abans de les 14:00 h.

Als sobres s’indicarà l’objecte del concurs.

Palma de Mallorca, 08 de març de 2017

Gerent

Imma Mayol


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma