Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple.-Aprovació definitiva de la catalogació de llocs de treball del Consell Insular de Menorca (monitor/a pis acollida, auxiliar educador/a i animador/a sociocultural) i de la modificació del lloc de cap de secció d'arxius i biblioteques

    Número de registre 2282 - Pàgines 6510-6516


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Pressupost municipal de l'Ajuntament d'Esporles, 2017

    Número de registre 2205 - Pàgines 6517-6521


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 5/2017 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 2314 - Pàgina 6522


  • AJUNTAMENT DE PORRERES


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma