Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2017 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 2166 - Pàgines 6105-6108


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums i definició d’alineacions i rasants de parcel·la amb emplaçament a C/ del Sol amb C/ Pintor Laureà Barrau, Santa Eulària des Riu

    Número de registre 2113 - Pàgina 6109Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma