Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inspecció tècnica de vehicles que presta el Consell de Mallorca (revisió segons l’IPC per a l’any 2017)

    Número de registre 1963 - Pàgines 5944-5945


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva del pressupost de 2017

    Número de registre 2024 - Pàgines 5946-5954


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació del lloc de treball de cap de Secció de Selecció i Provisió. MF-403

    Número de registre 1985 - Pàgines 5955-5956


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Creació del lloc de treball de cap de Servei Administratiu. MF-401

    Número de registre 1987 - Pàgines 5957-5958


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana. (Expedient núm. 810/2016 - AG)

    Número de registre 1989 - Pàgines 5959-5970Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma