Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

    • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

      • Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora del remor i les vibracions del municipi de Santa Eulària des Riu

        Número de registre 1265 - Pàgines 4003-4024Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma