Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de Gener de 2017 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Oftalmologia (Exp. HMAN-5/16) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (atenció especialitzada del sector sanitari de Llevant/ àrea de Mallorca)

    Número de registre 754 - Pàgines 2627-2637


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de Gener de 2017 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Anàlisis Clíniques (Exp. HMAN-3/16) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (atenció especialitzada del sector sanitari de Llevant/ àrea de Mallorca)

    Número de registre 820 - Pàgines 2638-2648


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases especifiques del procediment selectiu per a la provisió en propietat, mitjançant promoció interna una plaça d’oficial 1ª, de vies i obres de serveis generals

    Número de registre 746 - Pàgines 2649-2653


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases especifiques del procediment selectiu per proveir en propietat, mitjançant promoció interna una plaça d’oficial 1ª, de Manteniment de les instal·lacions Esportives

    Número de registre 747 - Pàgines 2654-2658


  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació de la convocatòria i bases d'una borsa de treball d'Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 741 - Pàgines 2659-2667Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma