Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 30 de desembre de 2016 de modificació dels annexos 3 i 4 de l’Ordre de 15 de juny de 2016 per la qual es dicten les normes d’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

    Número de registre 529 - Pàgines 1978-2004


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva del pressupost general per l’exercici 2017

    Número de registre 549 - Pàgines 2005-2034


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva ordenança general reguladora dels preus públics municipals

    Número de registre 489 - Pàgines 2035-2038


  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal nº 9

    Número de registre 483 - Pàgina 2039


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient 2016/026 de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles

    Número de registre 499 - Pàgines 2040-2044


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient 2016/027 de modificació de l'Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per recollida-transport i tractament-eliminació de residus urbans

    Número de registre 500 - Pàgines 2045-2052Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma