Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

   • Licitació per a la selecció d’auditors privats que col·laborin amb la Intervenció General del Consell de Mallorca en la realització de controls financers mitjançant la conclusió d’un Acord Marc

    Número de registre 386 - Pàgines 1768-1769


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Licitació remodelació i millora de la pista d'atletisme

    Número de registre 417 - Pàgines 1770-1771


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Licitació Rehabilitació i condicionament camins rurals

    Número de registre 418 - Pàgines 1772-1773


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Licitació adequació voreres Avinguda Ronda Catalunya

    Número de registre 419 - Pàgines 1774-1775


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Licitació millora i asfaltat de camins rurals

    Número de registre 420 - Pàgines 1776-1777


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Llicitació pavimentació i renovació conduccions aigua Costa i Llobera, Porreres, Serrano i Nuño Sanz

    Número de registre 421 - Pàgines 1778-1779


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Licitació pavimentació i renovació conduccions aigua Toni Vives,Rambla i Bisbe Tallades

    Número de registre 422 - Pàgines 1780-1781


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci de la licitació de la contractació de les obres, segons projecte, de rehabilitació del pati interior i façanes nord-est i nord-oest del conjunt edificat del Claustre del Carme, fase I – pati interior; està previst el cofinançament d’aquest projecte en un 50%, amb càrrec al programa operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears

    Número de registre 394 - Pàgines 1782-1784


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Licitació de la contractació de les obres, segons projecte integrat d’obres i instal·lacions, per a la llicència d’activitat del Mercat des Peix, parts 2 i 3

    Número de registre 395 - Pàgines 1785-1787


 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

   • Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Fundació en el tercer quadrimestre de l’any 2016

    Número de registre 406 - Pàgina 1788


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública relativa a la construcció de vivenda unifamiliar, parcel·la 34.5 de la urb. Vista Alegre des Cubells en el Terme Municipal de Sant Josep de sa Talaia, a zona de policia. Exp: 3201/2016

    Número de registre 13030 - Pàgina 1789


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública relativa a la sol•licitud d’informe del projecte bàsic de construcció d’una tanca, parcel•la 16, illa 10, Urb. Vista Alegre des Cubells, a zona de policia de torrents, al tm de Sant Josep de sa Talaia. Exp.: 1375/2016

    Número de registre 14212 - Pàgina 1790


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta pública de béns immobles (14M/100416)

    Número de registre 189 - Pàgines 1791-1793


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   PORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del port esportiu Reial Club Nàutic Port de Pollença, en el terme municipal de Pollença (Mallorca)

    Número de registre 412 - Pàgina 1794


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de gener de 2017 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 404 - Pàgina 1795


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci del Consell de Mallorca d’informació pública del Projecte de reforma integral del Camí de Conies. Carretera Ma-3322. Tram III, del pk 4.050 fins al pk 8.050. Terme municipal de Manacor.- Clau 15-10.0-ML

    Número de registre 384 - Pàgina 1796


  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Anunci obertura tràmit informació pública projecte integrat per la construcció d'una nau industrial modular a la parcel·la núm. 20-21 del Polígon Industrial La Trotxa

    Número de registre 403 - Pàgina 1797


  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Padró Aigua 4t Trmestre 2016

    Número de registre 427 - Pàgina 1798


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Calendari del contribuent de l'exercici 2017

    Número de registre 434 - Pàgina 1799


  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació provisional Pressupost General 2017

    Número de registre 397 - Pàgina 1800


  • AJUNTAMENT DE LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA)

   • Notificació d'iniciació dels expedients sancionadors

    Número de registre 273 - Pàgina 1801Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma