Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització dels pisos d'emergència social i habitatges socials

    Número de registre 11531 - Pàgines 30858-30877


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de l'ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials en el terme municipal de Calvià

    Número de registre 11532 - Pàgines 30878-30892


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança sobre arbrat, parcs, jardins i espais verds

    Número de registre 11551 - Pàgines 30893-30924


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Reguladora de l’Ús de la Via Pública

    Número de registre 11552 - Pàgines 30925-30926


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments del sòl rústic

    Número de registre 11553 - Pàgines 30927-30930Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma