Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

   • Reincorporació del Director gerent de L’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

    Número de registre 11199 - Pàgina 29878


  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Cessament de membre de la junta de govern local i tinenta de batle i nomenament de substitut

    Número de registre 11168 - Pàgina 29879


  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació del règim de dedicació parcial dels membres de la corporació

    Número de registre 11170 - Pàgina 29880


  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Nomenament de Segon Tinent de Batle i membre de la Junta de Govern

    Número de registre 11244 - Pàgina 29881


 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases que regiran el concurs oposició per a la creació d'una borsa de tècnics de Medi Ambient per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 11247 - Pàgines 29882-29892


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Bases i convocatòria per la cobertura de manera interina d'una plaça d'arquitecte mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11240 - Pàgines 29893-29901


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria promoció interna oficial de manteniment

    Número de registre 11225 - Pàgines 29902-29907


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació Convocatòria de borsí extraordinari TAG

    Número de registre 11227 - Pàgines 29908-29914Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma