Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva expedient de Modificació de Crèdits núm 13/2016

    Número de registre 10146 - Pàgina 27748


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva expedient Modificació de Crèdits núm. 14/2016

    Número de registre 10147 - Pàgina 27749


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Reglament municipal de normalització lingüística

    Número de registre 10131 - Pàgines 27750-27756


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança general de gestió, recaptació, inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals

    Número de registre 10109 - Pàgines 27757-27783


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança/reglament per a la cessió d'ús de material municipal a entitats i particulars

    Número de registre 10111 - Pàgines 27784-27788


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació plà econòmic financer Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 10038 - Pàgines 27789-27792Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma