Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal del cementeri municipal i de policia sanitària mortuòria

    Número de registre 6965 - Pàgines 18916-18917


  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 02/2016

    Número de registre 7097 - Pàgina 18918Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma