Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 6685
Relació de vehicles abandonats a la via pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Atès que no s’ha pogut dur a terme la notificació als titulars dels vehicles abandonats al dipòsit de vehicles de la Policia Local d’Inca, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 i 60 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, amb el present anunci es comunica a les persones relacionades el seu contingut:

Vist que per part de la Policia Local d’Inca s’ha procedit a la retirada dels vehicles relacionats a la llista adjunta del casc urbà de la ciutat d’Inca.

Vist que els vehicles han estat al dipòsit municipal de la Policia Local d'Inca durant un termini superior a 2 mesos, us comunic que, d'acord amb l'article 109 Reial decret legislatiu 6/2015, pel qual s'aprova el  text articulat de la llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, en el cas que de no procedir a la retirada del vehicle en el termini d'un MES del Dipòsit Municipal, segons estableix la normativa de referència, bé podrà ser traslladat a un Centre Autoritzat de tractament per a la seva descontaminació o bé podrà ser destinat als serveis municipals de trànsit Inca, tot amb les amb actuacions legals posteriors que corresponguin.

Informar que si no procedeix a la retirada en el termini establert, es procedirà a la seva denúncia, d’acord amb el que disposa l’article 49.2 de la Llei 22/11 de Residus i, en conseqüència, s’iniciarà expedient sancionador per infracció de residus, essent la sanció a imposar entre 901 € fins a 45.000 €, per infracció de l’article 46.3c) de la Llei esmentada.

Informar que en qualssevol moment pot procedir a la renúncia del vehicle, a dependències de la Policia Local d’Inca per tal de finalitzar l’expedient iniciat. En aquest sentit en cas de voler renunciar al vehicle haurà d’aportar la següent documentació: fotocòpia DNI titular, rebut del impost de circulació de l’any en vigor, documentació original del vehicle. També s’haurà d’abonar la taxa del servei de grua, en el cas que aquest s’hagi realitzat (71 euros, per l’any 2016).

Per a més informació pot contactar amb al telèfon 871914602 durant horari d’oficina o a qualssevol hora sol·licitant cita prèvia amb l’oficial A230037.

 

Inca, 30 de maig de 2016

El Subinspector Cap Accidental de la Policia Local
Josep Cañete Valle

 

Relació de vehicles afectats:

TITULAR: Miguel Ángel Jiménez Mezquita          

DNI/NIE/CIF: 43126847F

DOMICILI: Can Raió, 67 2º B (07300) Inca - Balears

MATRICULA: 0683BHK

MARCA: OPEL

MODEL: ASTRA

DATA DIPÒSIT: 18/12/2015

TITULAR: Hibs Kenneth David

DNI/NIE/CIF: PM049526

DOMICILI: Paseo del Mar ,4-1, (07181)Calvia-Balears

MATRICULA: PM5827BH

MARCA: RENAULT

MODEL: RENAULT 19 TXE

DATA DIPÒSIT: 18/12/2015

TITULAR: Marina Borras  S.A.

DNI/NIE/CIF: A07459118

DOMICILI: C/ Miguel  Caplloch  S/N (07470)Puerto Pollensa- Balears

MATRICULA: 3118FHH

MARCA: MERCEDES

MODEL: E280

DATA DIPÒSIT: 08/09/2015

TITULAR: Alassane Dieng

DNI/NIE/CIF: Y2501031W

DOMICILI: C/ Can valella ,112 1º (07300) Inca- Balears

MATRICULA: V8419GG

MARCA: OPEL

MODEL: ASTRA-G-CC

DATA DIPÒSIT: 02/11/2015

TITULAR: Edilson Rodríguez Gutiérrez

DNI/NIE/CIF: 41697202J

DOMICILI: C/ Miquel Bisellach, 68 3º B (07300) Inca- Balears

MATRICULA: PM2534BD

MARCA: RENAULT

MODEL: EXPRESS D

DATA DIPÒSIT: 02/12/2015

TITULAR: James Ian Gow

DNI/NIE/CIF: X8743467V

DOMICILI: PJ/ Parti Cantabria (Ses Planes), 6 (07181) Calvia-Balears

MATRICULA: 5254FSW

MARCA: HONDA

MODEL: HRV

DATA DIPÒSIT: 26/11/2015

TITULAR: Margarita Coli Cantallops

DNI/NIE/CIF: 43040750E

DOMICILI: C/ Santa Margarita de la Passió,12 (07313) Selva-Balears

MATRICULA: C8026BJF

MARCA: YAMAHA

MODEL: YQ50

DATA DIPÒSIT: 02/12/2015

TITULAR: Ovidiu Ioan Suciu

DNI/NIE/CIF: X9226862K

DOMICILI: C Call, 34 (07300) Inca-Balears

MATRICULA: C7109BDX

MARCA: SUZUKI

MODEL: AP50

DATA DIPÒSIT: 15/10/2015

TITULAR: Juan Roca Palerm

DNI/NIE/CIF: 41519945T

DOMICILI: C/Carmen, 12 (07013) Palma de Mallorca-Balears

MATRICULA: C7476BDX

MARCA: SUZUKI

MODEL: AY 50 AW E YEG

DATA DIPÒSIT: 04/11/2015

TITULAR: Torcuato Mariano Exposito Soler

DNI/NIE/CIF: 33481174M

DOMICILI: C/ Crist Rei , 44,1º Iz (07300) Inca-Balears

MATRICULA: PM5087BG

MARCA: OPEL

MODEL: CORSA 1  2

DATA DIPÒSIT: 15/01/2016

TITULAR: Marcos Pane Cordoba

DNI/NIE/CIF: 37280742L

DOMICILI: C/Pou Bo, 26 (07310) Campanet-Balears

MATRICULA: B7897VC

MARCA: RENAULT

MODEL: TWINGO

DATA DIPÒSIT: 29/01/2016

TITULAR: Estefanía Álvarez Marchanka

DNI/NIE/CIF: 58435416Y

DOMICILI: C/ Vicente Joan i Rosselló,17-1º b (07013) Palma de Mallorca-Balears

MATRICULA: PM3998DP

MARCA: FORD

MODEL: FIESTA 4 PUERTAS PORTO

DATA DIPÒSIT: 08/01/2016

TITULAR: Saturnino Arminio Ruiz

DNI/NIE/CIF: 43045611F

DOMICILI: C/ Tomas Rullan, 82 (07008) Palma de Mallorca-Balears

MATRICULA: PM5134CU

MARCA: PEUGEOT

MODEL: 106 L.BEACH 1.1

DATA DIPÒSIT: 08/01/2016

TITULAR: Bernardino Juan Dias Rossello

DNI/NIE/CIF: 43137353W

DOMICILI: C/ Gabriel Carbonell, 48 1º C (07008)Palma de Mallorca-Balears

MATRICULA: C8733BNL

MARCA: HONDA

MODEL: SFX

DARA DIPÒSIT: 08/01/2016

Subinspector Cap Accidental de la Policia Local
Josep Cañete Valle


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma