Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 6132 - Pàgines 16491-16492


  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació regulació Preu Públic pel serveis de l'escola d'estiu municipal de Lloseta

    Número de registre 6146 - Pàgines 16493-16494


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit CE004, de crèdit extraordinari, en el Pressupost Propi

    Número de registre 6175 - Pàgina 16495


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit CE005, de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi

    Número de registre 6178 - Pàgina 16496


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit CE006, de crèdit extraordinari, en el Pressupost Propi

    Número de registre 6180 - Pàgina 16497


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit CE007, de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi

    Número de registre 6182 - Pàgina 16498


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit SC002, de suplement de crèdit en el Pressupost Propi

    Número de registre 6183 - Pàgina 16499


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva expedient 2016/012 de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari

    Número de registre 6208 - Pàgina 16500


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 7/2016 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amn romanent de tresoreria per despeses generals

    Número de registre 6222 - Pàgines 16501-16502


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 6/2016 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació

    Número de registre 6223 - Pàgina 16503Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma