Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció IV. Procediments judicials

  • JUTJATS D' EIVISSA
   JUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 2 D'EIVISSA

   • Procediment ordinari 642/2010 Sobre altres matèries

    Número de registre 6875 - Pàgina 17954


  • JUTJATS DE MANACOR
   JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE MANACOR

   • Procediment ordinari 194/2009 Sobre altres matèries

    Número de registre 6767 - Pàgina 17955


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 16 DE PALMA DE MALLORCA

   • Divorci Contenciós 366/2010

    Número de registre 6874 - Pàgina 17956


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 20 DE PALMA DE MALLORCA

   • Familia, guarda, custòdia alimentació fills menors no matrimoni no consensuat 135/2013

    Número de registre 7127 - Pàgina 17957


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 8 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici de faltes 56/2014

    Número de registre 6976 - Pàgina 17958


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment Ordinari 1130/2011

    Número de registre 6935 - Pàgines 17959-17960


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de Títols Judicials 325/2012

    Número de registre 6936 - Pàgines 17961-17962


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de Títols Judicials 37/2014

    Número de registre 6938 - Pàgina 17963


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de Títols Judicials 43/2014

    Número de registre 6942 - Pàgina 17964


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadament/cessaments en general 130/2013

    Número de registre 6886 - Pàgina 17965


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment ordinari 144/2014

    Número de registre 6918 - Pàgina 17966


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment ordinari 558/2013

    Número de registre 6925 - Pàgina 17967


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 78/2014

    Número de registre 6894 - Pàgina 17968


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 74/2014

    Número de registre 6895 - Pàgina 17969


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 366/2013

    Número de registre 6896 - Pàgina 17970


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 106/2014

    Número de registre 6900 - Pàgina 17971


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de Títols Judicials 23/2014

    Número de registre 6928 - Pàgina 17972


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment Ordinari 1311/2012

    Número de registre 6929 - Pàgina 17973


  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
   JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment ordinari 180/2012

    Número de registre 6998 - Pàgina 17974Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma