Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2014 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2014 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017

    Número de registre 7299 - Pàgines 17636-17762


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

   • Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 16 d’abril de 2014, per la qual es convoca el procediment per a l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2014-2015

    Número de registre 7097 - Pàgines 17763-17767


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 35/2013 a l’empara de la Resolució del conseller de Turisme i Esports de 28 de desembre de 2012 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2013)

    Número de registre 7198 - Pàgines 17768-17771


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Pressuposts de desistiment del procediment CONTR 2014/660 relatiu al contracte de digitalització de la documentació comptable de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels exercicis 2013 i 2014

    Número de registre 7199 - Pàgines 17772-17773


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS

   • Resolució de l’interventor general de 14 d’abril de 2014 per la qual s’ordena publicar la informació que consta en la base de dades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la concessió de subvencions i d’ajudes públiques del primer trimestre de 2014

    Número de registre 7132 - Pàgines 17774-17777


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases per a la concessió d'ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a la seua participació en lligues nacionals d'esport individual i àmbit estatal durant la temporada esportiva 2013/2014

    Número de registre 7105 - Pàgines 17778-17791


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials (PPB), per a l’any 2013

    Número de registre 6999 - Pàgines 17792-17802


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials (PPB), per a l’any 2013

    Número de registre 6990 - Pàgines 17803-17815


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials (PPB), per a l’any 2013

    Número de registre 6997 - Pàgines 17816-17828


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials (PPB), per a l’any 2013

    Número de registre 7003 - Pàgines 17829-17839


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials (PPB), per a l’any 2013

    Número de registre 7000 - Pàgines 17840-17849


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'Illa de Formentera, per a l'any 2014

    Número de registre 7146 - Pàgines 17850-17864


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Aldaba per a l'atenció i seguiment de les persones adultes incapacitades judicialment o en procés d'incapacitació

    Número de registre 7233 - Pàgines 17865-17866


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Resolució de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports, de 9 d’abril de 2014, relativa a l’aprovaciò de la convocatòria de subvencions 2014 per donar suport a la realització de mostres, certàmens, festivals o altres esdeveniments de teatre amateur que es realitzin a Mallorca per entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre

    Número de registre 7141 - Pàgines 17867-17890


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, de 9 d’abril de 2014, relativa a l’aprovaciò de la convocatòria d’ajudes de minimis de 2014 per als projectes expositius d’arts plàstiques, i a les bases que han de regir-la

    Número de registre 7143 - Pàgines 17891-17914


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Convocatòria i bases reguladores de la tercera edició dels premis d'artesania de Mallorca 2014

    Número de registre 7161 - Pàgines 17915-17926


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu. Rectificació de l’edicte núm. 6031 publicat en el BOIB núm. 48 de 8.4.2014, relatiu a la renovació de càrrec del Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca

    Número de registre 7129 - Pàgines 17927-17934


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Anunci Bases Reguladores de les Subvencions de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text al curs escolar 2013-2014

    Número de registre 7207 - Pàgines 17935-17940


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Bases Reguladores de les Subvencions de Benestar Social

    Número de registre 7204 - Pàgines 17941-17951


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Concessió subvencions a associacions de persones majors per a la realització d'activitats durant els anys 2014 i 2015

    Número de registre 7155 - Pàgines 17952-17953Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma