Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

    • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

      • Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

        Número de registre 20908 - Pàgines 55479-55529Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma