Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errades del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius

    Número de registre 3307 - Pàgina 8950


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 9/2013 de 22 de febrer, de concessió dels premis Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2013

    Número de registre 3492 - Pàgines 8951-8953


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Correcció d’errades advertides en la publicació de l’ annex de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 29 de gener de 2013 per la qual s’aprova el Plec de condicions de la indicació geogràfica protegida Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 20, de 9 de febrer

    Número de registre 3456 - Pàgines 8954-8966


  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del pressupost municipal de 2013 i de la taxa de referència del creixement de la despesa

    Número de registre 3259 - Pàgines 8967-8970


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora del trànsit, dels aspectes de mobilitat, de l'impacte ambiental i de la seguretat viària

    Número de registre 3206 - Pàgines 8971-9051


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva modificació de la disposició transitòria del reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable de Llucmajor

    Número de registre 3268 - Pàgina 9052


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Elevació a definitiu dels Acords d'Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 009/2012, en la modalitat de transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció

    Número de registre 3392 - Pàgines 9053-9054


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de la taxa per mercats

    Número de registre 3320 - Pàgines 9055-9056


  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva Pressupost 2013

    Número de registre 2000 - Pàgines 9057-9058Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma