Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

    • CONSELL DE GOVERN

      • Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius

        Número de registre 2449 - Pàgines 6843-6858Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma