Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II - Consells Insulars

 • Eivissa

   • Declaració com a Bé d'Interès Cultural (BIC), tipologia de monument, la torre de Can Montserrat, TM de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 5525 - Pàgines 132-133

   • Declaració com a Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de monument, de la torre de can Rieró, Santa Eulària des Riu. Proposta de declaració

    Número de registre 5559 - Pàgines 133-135

 • Formentera

   • Aprovació inicial del reglament de règim intern del centre d'estades diürnes de Formentera.

    Número de registre 5556 - Pàgina 135

   • Aprovació inicial de l'ordenança que estableix la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis del centre d'estades diürnes de Formentera.

    Número de registre 5557 - Pàgines 135-136

   • Mitjançant acord adoptat per la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, el passat 8 de març de 2011, se aprovaren les següents:

    Número de registre 5570 - Pàgines 136-138

   • Aprovació inicial del reglament del consell de participació de les dones de Formentera.

    Número de registre 5561 - Pàgina 136

   • Aprovació inicial del reglament d'ús del centre Antoni Tur 'Gabrielet'

    Número de registre 5558 - Pàgina 136

   • Aprovació inicial del reglament pel qual es regula el procediment per a l'ús comercial de la marca 'producte fet a Formentera'

    Número de registre 5563 - Pàgina 136

   • Decrets de finalització de procediments sancionadors

    Número de registre 5628 - Pàgina 138

 • Mallorca

   • Resolució d'aprovació de la convocatòria de les ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats sense afany de lucre que duen a terme activitats en matèria de gestió de qualitat en serveis socials i menors per a l'any 2011

    Número de registre 5192 - Pàgines 118-125

   • Informació pública relativa a expedients d'autoritzacions d'activitats per a la declaració d'interès general.

    Número de registre 5603 - Pàgina 125

 • Menorca

   • Aprovació de les bases que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la realització d'activitats juvenils, per a la promoció del voluntariat i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca i de la convocatòria corresponent a l'any 2011

    Número de registre 5992 - Pàgines 126-129

   • Aprovació de les bases que han de regular la concessió dels ajuts del Consell Insular de Menorca per a projectes promoguts per entitats culturals i de la convocatòria corresponent al 2011

    Número de registre 5996 - Pàgines 129-131


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma