Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • Presidència del Govern

   • Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

    Número de registre 6567 - Pàgines 3-15

   • Llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les Illes Balears.

    Número de registre 6568 - Pàgines 15-23

 • 3.- D'altres disposicions

 • Conselleria d'Agricultura i Pesca

   • Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 14 de març de 2003, per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, de 6 d'agost de 1999, per la qual es regulen les activitats a desenvolupar dins la reserva marina compresa entre el Club Nàutic de s'Arenal i el cap de Regana.

    Número de registre 5781 - Pàgina 23

 • Conselleria de Benestar Social

   • Ordre de la consellera de Benestar Social, de 26 de març de 2003, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social

    Número de registre 6436 - Pàgina 24

   • Ordre de la consellera de Benestar Social de dia 21 de març de 2003, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera de Benestar Social de 20 de desembre de 2002, per la qual s'estableix un pla singular de subvencions per als esportistes integrats a la llista definitiva del programa Promeses Olímpiques de les Illes Balears de l'any 2002.

    Número de registre 6581 - Pàgina 25

 • Conselleria de Treball i Formació

   • Resolució del director general de Treball i Salut Laboral del día 14-03-2003, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu de 'CESPA-Ingeniería Urbana, S.A.', per als seus centres de treball de: Maó, Alaior i Es Castell (Menorca).

    Número de registre 5737 - Pàgina 23

 • Conselleria d'Innovació i Energia

   • Resolució de dia 18 de març del Director General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació per la qual es fa pública la convocatòria de concessió d'ajudes per a la realització d'activitats de difusió i divulgació científica a exposar en la II fira de la ciència de les Illes Balears.

    Número de registre 5856 - Pàgines 25-27

 • 4.- Anuncis

 • Conselleria d'Agricultura i Pesca

   • Notificació d'acord de substitució de l'instructor

    Número de registre 5705 - Pàgina 30

   • Notificació de propostes de resolució d'expedients sancionadors per infracció de normes en matèria de pesca marítima.

    Número de registre 5709 - Pàgina 30

 • CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS

   • Anunci de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts de sol·licitud de documentació necessària per a la tramitació de l'ajuda a l'empara del que disposa el Decret 133/2001, de 7 de desembre, pel qual es regula un règim d'ajudes per pal·liar els efectes del temporal de pluja i vent del mes de novembre de 2001.

    Número de registre 5734 - Pàgines 27-28

 • Conselleria d'Interior

   • Notificació de la resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Direcció General d'Interior de la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears.

    Número de registre 5721 - Pàgines 30-31

   • Anunci de notificació de la resolució del conseller d'Interior de 26 de febrer de 2003

    Número de registre 5788 - Pàgina 31

 • CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS

   • Informació pública de les llistes provisionals de la promoció 23 h. Secar de la Real (Palma de Mallorca).

    Número de registre 5824 - Pàgines 28-29

   • Notificació de resolució de denegació de fraccionament de pagament a 'Socistrans, SL', corresponent a l'expedient sancionador núm. TR 1467/01 de la Direcció General d'Obres Públiques i Transports.

    Número de registre 5785 - Pàgina 29

   • Notificació de resolució de denegació de fraccionament de pagament a D. José M. Navarro Cañellas, corresponent a l'expedient sancionador núm. TR 1300/01 de la Direcció General d'Obres Públiques i Transports.

    Número de registre 5791 - Pàgina 30


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma