Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • Presidència del Govern

   • Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears

    Número de registre 25044 - Pàgines 19765-19779

   • Correcció d'errades de la Llei 7/1998 de 12 de novembre, d'Ordenació Farmacèutica de les Illes Balears, publicada en el B.O.C.A.I.B. nº 149 de 21 de novembre, edicte nº 22252)

    Número de registre 25136 - Pàgina 19765

 • 3.- D'altres disposicions

 • Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria

   • ORDRE DEL CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA DE 9 DE DESEMBRE DE 1998 PER LA QUAL ES DESENVOLUPA EL DECRET 89/1998, QUE MODIFICA EL 54/1998, DE 14 D'ABRIL, PEL QUAL ES CREEN EL DOCUMENT, LA CARTA I EL REGISTRE ESPECIAL DE RECONEIXEMENT PROFESSIONAL I EMPRESARIAL A L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

    Número de registre 25047 - Pàgines 19787-19791

   • ORDEN DEL CONSELLER DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1998, POR LA QUE SE DECLARA UNA ZONA DE VEDA PARA LA PESCA DEL JONQUILLO (APHIA MINUTA L.) Y ESPECIES AFINES EN LA BAHÍA DE ALCÚDIA (MALLORCA)

    Número de registre 25162 - Pàgina 19791

   • ORDRE DEL CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA, DE 22 DE DESEMBRE DE 1998, PER LA QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD, LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES ALS PRODUCTORS DE DETERMINATS CULTIUS HERBACIS, PER A LA CAMPANYA DE COMERCIALITZACIÓ 1999/2000 (COLLITA ANY 1999), DE LES DECLARACIONS DE SUPERFÍCIE DE CULTIUS TÈXTILS I DE LES PRIMES EN BENEFICI DELS PRODUCTORS DE CARN D'OVÍ I CABRUM, DELS PRODUCTORS DE CARN DE BOVÍ I DELS QUE MANTENGUIN VAQUES NODRISSES PER A L'ANY 1999.

    Número de registre 25283 - Pàgines 19791-19799

 • Conselleria de Funció Pública i Interior

   • RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR PER LA QUAL ES CONVOQUEN PROVES SELECTIVES, PER AL PERSONAL TRANSFERIT PEL REIAL DECRET 1876/1997, PER COBRIR PLACES DE PERSONAL LABORAL A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS, EN PROMOCIÓ INTERNA

    Número de registre 25143 - Pàgines 19779-19787

 • 4.- Anuncis

 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esports

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja de la conselleria D'Educació cultura i esports, aules de dansa del Poliesportiu Principes d'España, dependències de la conselleria al passatge Guillem de Torrella i el conservatori de música i dansa de les Balears.

    Número de registre 24930 - Pàgina 19799

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la vigilància i seguretat de la Conselleria d'Educaciò Cultura i Esports, Casa de Cultura, Conservatori de Música i Escola Nacional de Vela Calanova.

    Número de registre 24931 - Pàgines 19799-19800

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja del Museo de Mallorca.

    Número de registre 24932 - Pàgina 19800

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja de l' IES Juniper Serra de Palma de Mallorca,

    Número de registre 24933 - Pàgines 19800-19801

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja del col.legi Virgen de Loreto de Palma,

    Número de registre 24934 - Pàgina 19801

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja de l'IES Mª Angels Cardona de Ciutadella (Menorca),

    Número de registre 24936 - Pàgines 19801-19802

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja de l'IES Joan M. Thomas de Palma de Mallorca,

    Número de registre 24935 - Pàgina 19801

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja de l'IES de Llucmajor

    Número de registre 24937 - Pàgina 19802

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja de l'IES de Calviá,

    Número de registre 24938 - Pàgines 19802-19803

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la neteja de l'IES Son Pacs de Palma de Mallorca,

    Número de registre 24939 - Pàgina 19803


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma