El català, llengua d'Europa
 
El català, llengua d'Europa
El catalán, lengua de Europa
Catalan, language of Europe
Katalanisch, sprache Europas
Le catalan, langue de l'Europe
 
Il catalano, lingua d'Europa
 
Eth catalan, lengua d'Eurňpa
 
Het Catalaans, een Europese taal
 
Versions
El català, llengua d'Europa
reduïdes
El catalán, lengua de Europa
    Catalan, language of Europe
    Katalanisch, sprache Europas
    Le catalan, langue de l'Europe
    Il catalano, lingua d'Europa
    O catalán, lingua de Europa
    Katalana, Europako hizkuntza
      Catalana, limba europeana
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Per poder visualitzar els documents en format PDF heu de tenir instalˇlat el programa Acrobat Reader 4.0