Objectius

Tal i com indica la llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic, la informació generada des de les instàncies públiques posseeix un gran interès per les empreses alhora d'operar en els seus àmbits d'actuació, contribuir al creixement econòmic i la creació de llocs de feina, i pels ciutadans com element de transparència i guia per a la participació ciutadana.

Per aquesta raó el Govern de les Illes Balears ha decidit publicar la major quantitat de dades procedents de diferents organismes públics amb l'objectiu de millorar les relacions amb els ciutadans, augmentar la transparència de l'Administració Pública, incrementar la interoperabilitat de les administracions, generar valor afegit i oferir un marc de governança oberta i de servei al ciutadà.

Per consultar les iniciatives a nivell global es pot consultar la plana Web de la Fundació CTIC.

Per què alliberar les dades?

A continuació es definiran les principals conseqüències de la publicació de les dades públiques per part del Govern de les Illes Balears.

Generació de valor afegit
Facilitant la creació de nous serveis per part dels ciutadans amb les dades proporcionades per l'administració pública.

Augmentar la transparència a l'Administració Pública
Publicant dades de tipus econòmic i legislatiu afavoreix anàlisis i evaluació de la gestió pública.
L'augment de transparència no es l'objectiu principal de l'implantació d'OpenData al Govern de les Illes Balears, però si que es una de les seves principals conseqüències.

Increment de l'interoperabilitat

Permetrà interconnectar de forma més eficient totes les administracions locals i permetrà que totes utilitzin una font de dades comuna i per tant més consistent.

Incrementar la participació ciutadana

Permetrà al ciutadà disposar de més informació de caire econòmic, administratiu, estadístic, etc...

Més governança oberta i de servei

Hi ha la voluntat d’avançar cap a la governança oberta, basada en els valors de transparència, participació, servei i eficiència.