Noticies de la Conselleria d'Economía i Hisenda


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/actinf/notconeco/rss]
3
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 14/01/2011 11:22

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Noticies d'actualitat de la Conselleria d'Economia i Hisenda

Origen de les dades

Conselleria d'Economia i Hisenda

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida