Noticies de Presidència


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/actinf/notpresi/rss]
3
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 14/01/2011 10:27

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Noticies d'actualitat de Presidència

Origen de les dades

Presidència

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida