Butlletí Oficial del Govern les Illes Balears


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 5
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/infadm/eboib/rdf]
5
- Kb
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/infadm/eboib/rss]
3
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 05/11/2012 13:52

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Butlletí Oficial del Govern les Illes Balears

Origen de les dades

Govern les Illes Balears

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida