Catàleg de procediments tipus per ajuntaments


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 5
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/infadm/catproaju/rdf]
5
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 22/09/2011 11:09

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Catàleg de procediments tipus per ajuntaments. Serveix com a base als ajuntaments que hagin de desenvolupar el seu catàleg de procediments per tal de tenir part de l'anàlisi realitzat.

Origen de les dades

Fundació iBit

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida