Contractes menors


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/procon/liconcm/rss]
3
- Kb
Nivell 4
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/procon/liconcm/xml]
4
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 06/09/2011 08:19

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Contractes menors

Origen de les dades

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida