Noticies de la Conselleria de Salut i Consum


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/actinf/notconsal/rss]
3
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 14/01/2011 11:28

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Noticies d'actulitat de la Conselleria de Salut i Consum

Origen de les dades

Conselleria de Salut i Consum

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida